Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "customary" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "обичаен" на български език

EnglishBulgarian

Customary

[Обичайни]
/kəstəmɛri/

adjective

1. In accordance with convention or custom

 • "Sealed the deal with the customary handshake"
  synonym:
 • customary

1. В съответствие с конвенция или обичай

 • "Запечата сделката с обичайното ръкостискане"
  синоним:
 • обичай

2. Commonly used or practiced

 • Usual
 • "His accustomed thoroughness"
 • "Took his customary morning walk"
 • "His habitual comment"
 • "With her wonted candor"
  synonym:
 • accustomed
 • ,
 • customary
 • ,
 • habitual
 • ,
 • wonted(a)

2. Често използвани или практикувани

 • Обичайно
 • "„свикнатата му задълбоченост“"
 • "Пое обичайната си сутрешна разходка"
 • "„обичайният му коментар“"
 • "С нейната желана откровеност"
  синоним:
 • свикнал
 • ,
 • обичай
 • ,
 • обичайно
 • ,
 • wonted(a)