Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "curtailment" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "украшение" на български език

EnglishBulgarian

Curtailment

[Скъсяване]
/kərtelmənt/

noun

1. The temporal property of being cut short

  synonym:
 • curtailment

1. Временното свойство да бъде съкратено

  синоним:
 • съкращаване

2. The act of withholding or withdrawing some book or writing from publication or circulation

 • "A suppression of the newspaper"
  synonym:
 • suppression
 • ,
 • curtailment

2. Актът за отказ или отнемане на някаква книга или писане от публикуване или разпространение

 • "Потискане на вестника"
  синоним:
 • потискане
 • ,
 • съкращаване

3. The reduction of expenditures in order to become financially stable

  synonym:
 • retrenchment
 • ,
 • curtailment
 • ,
 • downsizing

3. Намаляването на разходите, за да стане финансово стабилно

  синоним:
 • отстъпление
 • ,
 • съкращаване
 • ,
 • намаляване на размера на