Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "curt" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "курт" на български език

EnglishBulgarian

Curt

[Кратък]
/kərt/

adjective

1. Marked by rude or peremptory shortness

 • "Try to cultivate a less brusque manner"
 • "A curt reply"
 • "The salesgirl was very short with him"
  synonym:
 • brusque
 • ,
 • brusk
 • ,
 • curt
 • ,
 • short(p)

1. Белязан от груба или безпрепятствена краткост

 • "Опитайте се да култивирате по-малко брутален начин"
 • "Закрит отговор"
 • "Продавачката беше много къса с него"
  синоним:
 • Brusque
 • ,
 • Brusk
 • ,
 • завеса
 • ,
 • къс ( p )

2. Brief and to the point

 • Effectively cut short
 • "A crisp retort"
 • "A response so curt as to be almost rude"
 • "The laconic reply
 • `yes'"
 • "Short and terse and easy to understand"
  synonym:
 • crisp
 • ,
 • curt
 • ,
 • laconic
 • ,
 • terse

2. Кратко и дотам

 • Ефективно нарязани на късо
 • "Чист реторт"
 • "Отговор, толкова крив, че да е почти груб"
 • "Лаконичният отговор
 • "Да'"
 • "Кратък и кратък и лесен за разбиране"
  синоним:
 • хрупкав
 • ,
 • завеса
 • ,
 • лаконичен
 • ,
 • терсе

Examples of using

He gave me a curt answer.
Той ми отговори едносрично.
He gave me a curt answer.
Той ми отговори грубо.