Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "curfew" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "полицейски час" на български език

EnglishBulgarian

Curfew

[Полицейски час]
/kərfju/

noun

1. The time that the curfew signal is sounded

  synonym:
 • curfew

1. Часът, в който прозвучава сигналът за полицейски час

  синоним:
 • полицейски час

2. A signal (usually a bell) announcing the start of curfew restrictions

  synonym:
 • curfew

2. Сигнал (обикновено звънец), обявяващ началото на ограниченията за полицейски час

  синоним:
 • полицейски час

3. An order that after a specific time certain activities (as being outside on the streets) are prohibited

  synonym:
 • curfew

3. Заповед, че след определено време определени дейности (като извън улицата) са забранени

  синоним:
 • полицейски час