Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Crucial на български език

EnglishBulgarian

Crucial

/kruʃəl/

adjective

1. Of extreme importance

 • Vital to the resolution of a crisis
 • "A crucial moment in his career"
 • "A crucial election"
 • "A crucial issue for women"
  synonym:
 • crucial
 • ,
 • important

1. От изключително значение

 • Жизненоважни за разрешаването на криза
 • "Решаващ момент в кариерата му"
 • "Решаващи избори"
 • "Решаващ въпрос за жените"
  синоним:
 • от решаващо значение
 • ,
 • важен

2. Having crucial relevance

 • "Crucial to the case"
 • "Relevant testimony"
  synonym:
 • crucial

2. Имащи решаващо значение

 • "Решаващо за случая"
 • "Съответно свидетелство"
  синоним:
 • от решаващо значение

3. Of the greatest importance

 • "The all-important subject of disarmament"
 • "Crucial information"
 • "In chess cool nerves are of the essence"
  synonym:
 • all-important(a)
 • ,
 • all important(p)
 • ,
 • crucial
 • ,
 • essential
 • ,
 • of the essence(p)

3. С най-голямо значение

 • "Все важният обект на разоръжаване"
 • "Решаваща информация"
 • "В шаха хладните нерви са от съществено значение"
  синоним:
 • всички важни ( a )
 • ,
 • всички важни ( p )
 • ,
 • от решаващо значение
 • ,
 • съществен
 • ,
 • от същността ( p )