Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crowing" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "crowing" на български език

EnglishBulgarian

Crowing

[Пеене]
/kroʊɪŋ/

noun

1. An instance of boastful talk

 • "His brag is worse than his fight"
 • "Whenever he won we were exposed to his gasconade"
  synonym:
 • brag
 • ,
 • bragging
 • ,
 • crow
 • ,
 • crowing
 • ,
 • vaporing
 • ,
 • line-shooting
 • ,
 • gasconade

1. Пример за самохвални приказки

 • "Хвалбата му е по-лоша от борбата му"
 • "Когато и да спечели, ние бяхме изложени на неговата гасконада"
  синоним:
 • хваля се
 • ,
 • хвалейки се
 • ,
 • врана
 • ,
 • кукуригане
 • ,
 • изпаряване
 • ,
 • линейна стрелба
 • ,
 • гасконада

adjective

1. Exhibiting self-importance

 • "Big talk"
  synonym:
 • boastful
 • ,
 • braggart(a)
 • ,
 • bragging(a)
 • ,
 • braggy
 • ,
 • big
 • ,
 • cock-a-hoop
 • ,
 • crowing
 • ,
 • self-aggrandizing
 • ,
 • self-aggrandising

1. Показване на собствена важност

 • "Големи приказки"
  синоним:
 • самохвалко
 • ,
 • самохвалко (а)
 • ,
 • хвалене(а)
 • ,
 • голям
 • ,
 • петел-а-обръч
 • ,
 • кукуригане
 • ,
 • самовъзвеличаване
 • ,
 • самовъзвеличаващ се