Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crowded" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "претъпкан" на български език

EnglishBulgarian

Crowded

[Претъпкан]
/kraʊdəd/

adjective

1. Overfilled or compacted or concentrated

 • "A crowded theater"
 • "A crowded program"
 • "Crowded trains"
 • "A young mother's crowded days"
  synonym:
 • crowded

1. Препълнени или уплътнени или концентрирани

 • "Претъпкан театър"
 • "Претъпкана програма"
 • "Претъпкани влакове"
 • "Пренаселените дни на една млада майка"
  синоним:
 • претъпкан

Examples of using

I thought I was going to suffocate on the crowded train.
Мислех, че ще се задуша в претъпкания влак.
The bus was so crowded that I was kept standing all the way to the station.
Автобусът беше така претъпкан, че ми се наложи да стоя прав през целия път до гарата.