Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crocodile" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "крокодил" на български език

EnglishBulgarian

Crocodile

[Крокодил]
/krɑkədaɪl/

noun

1. Large voracious aquatic reptile having a long snout with massive jaws and sharp teeth and a body covered with bony plates

  • Of sluggish tropical waters
    synonym:
  • crocodile

1. Голямо ненаситно водно влечуго с дълга муцуна с масивни челюсти и остри зъби и тяло, покрито с костни пластини

  • От мудни тропически води
    синоним:
  • крокодил