Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crematorium" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "крематориум" на български език

EnglishBulgarian

Crematorium

[Крематориум]
/krimətɔriəm/

noun

1. A mortuary where corpses are cremated

  synonym:
 • crematory
 • ,
 • crematorium

1. Морга, където труповете се кремират

  синоним:
 • крематориум

2. A furnace where a corpse can be burned and reduced to ashes

  synonym:
 • crematory
 • ,
 • crematorium
 • ,
 • cremation chamber

2. Пещ, в която труп може да бъде изгорен и превърнат в пепел

  синоним:
 • крематориум
 • ,
 • кремационна камера