Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "counterfeit" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "фалшификат" на български език

EnglishBulgarian

Counterfeit

[Фалшив]
/kaʊntərfɪt/

noun

1. A copy that is represented as the original

  synonym:
 • counterfeit
 • ,
 • forgery

1. Копие, което е представено като оригинал

  синоним:
 • фалшификат
 • ,
 • фалшификация

verb

1. Make a copy of with the intent to deceive

 • "He faked the signature"
 • "They counterfeited dollar bills"
 • "She forged a green card"
  synonym:
 • forge
 • ,
 • fake
 • ,
 • counterfeit

1. Направете копие с намерението да заблудите

 • "Той фалшифицира подписа"
 • "Те фалшифицираха доларови сметки"
 • "„тя изкова зелена карта“"
  синоним:
 • ковашка
 • ,
 • фалшив
 • ,
 • фалшификат

adjective

1. Not genuine

 • Imitating something superior
 • "Counterfeit emotion"
 • "Counterfeit money"
 • "Counterfeit works of art"
 • "A counterfeit prince"
  synonym:
 • counterfeit
 • ,
 • imitative

1. Не е истински

 • Имитиране на нещо превъзходно
 • "Контрафитна емоция"
 • "Контрафит пари"
 • "Контрафитни произведения на изкуството"
 • "Фалшив принц"
  синоним:
 • фалшификат
 • ,
 • имитационен