Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Cornerstone на български език

EnglishBulgarian

Cornerstone

/kɔrnərstoʊn/

noun

1. The fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained

 • "The whole argument rested on a basis of conjecture"
  synonym:
 • basis
 • ,
 • base
 • ,
 • foundation
 • ,
 • fundament
 • ,
 • groundwork
 • ,
 • cornerstone

1. Основните предположения, от които нещо е започнато или разработено или изчислено или обяснено

 • "Целият аргумент се опираше на базата на предположения"
  синоним:
 • основа
 • ,
 • база
 • ,
 • основа
 • ,
 • основата
 • ,
 • основи
 • ,
 • крайъгълен камък

2. A stone in the exterior of a large and important building

 • Usually carved with a date and laid with appropriate ceremonies
  synonym:
 • cornerstone

2. Камък в екстериора на голяма и важна сграда

 • Обикновено издълбан с дата и положен с подходящи церемонии
  синоним:
 • крайъгълен камък

3. A stone at the outer corner of two intersecting masonry walls

  synonym:
 • cornerstone

3. Камък във външния ъгъл на две пресичащи се зидани стени

  синоним:
 • крайъгълен камък