Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Coral на български език

EnglishBulgarian

Coral

/kɔrəl/

noun

1. A variable color averaging a deep pink

  synonym:
 • coral

1. Променлив цвят средно наситено розов

  синоним:
 • коралов

2. The hard stony skeleton of a mediterranean coral that has a delicate red or pink color and is used for jewelry

  synonym:
 • coral
 • ,
 • red coral
 • ,
 • precious coral

2. Твърдият каменист скелет на средиземноморски корал, който има нежен червен или розов цвят и се използва за бижута

  синоним:
 • коралов
 • ,
 • червен корал
 • ,
 • скъпоценен корал

3. Unfertilized lobster roe

 • Reddens in cooking
 • Used as garnish or to color sauces
  synonym:
 • coral

3. Неоплодена роза от омари

 • Зачервява се при готвене
 • Използва се като гарнитура или за оцветяване на сосове
  синоним:
 • коралов

4. Marine colonial polyp characterized by a calcareous skeleton

 • Masses in a variety of shapes often forming reefs
  synonym:
 • coral

4. Морски колониален полип, характеризиращ се с варовит скелет

 • Маси в различни форми, често образуващи рифове
  синоним:
 • коралов

adjective

1. Of a strong pink to yellowish-pink color

  synonym:
 • coral

1. Със силен розов до жълтеникаво-розов цвят

  синоним:
 • коралов