Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Continuation на български език

EnglishBulgarian

Continuation

/kəntɪnjueʃən/

noun

1. The act of continuing an activity without interruption

  synonym:
 • continuance
 • ,
 • continuation

1. Актът за продължаване на дейност без прекъсване

синоним:
 • продължение,
 • продължение

2. A part added to a book or play that continues and extends it

  synonym:
 • sequel
 • ,
 • continuation

2. Част, добавена към книга или игра, която продължава и я разширява

синоним:
 • продължение,
 • продължение

3. A gestalt principle of organization holding that there is an innate tendency to perceive a line as continuing its established direction

  synonym:
 • good continuation
 • ,
 • continuation
 • ,
 • law of continuation

3. Принцип на организация на гещалт, който твърди, че има вродена тенденция да се възприема линия като продължаваща нейната установена посока

синоним:
 • добро продължение,
 • продължение,
 • закон за продължаване

4. The consequence of being lengthened in duration

  synonym:
 • lengthiness
 • ,
 • prolongation
 • ,
 • continuation
 • ,
 • protraction

4. Последицата от удължаване по време

синоним:
 • дължина,
 • удължаване,
 • продължение,
 • прокрад