Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Contempt на български език

EnglishBulgarian

Contempt

/kəntɛmpt/

noun

1. Lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike

 • "He was held in contempt"
 • "The despite in which outsiders were held is legendary"
  synonym:
 • contempt
 • ,
 • disdain
 • ,
 • scorn
 • ,
 • despite

1. Липса на уважение, придружено от чувство на силна неприязън

 • "Той беше държан презрително"
 • "Въпреки, че са държани външни лица, е легендарно"
  синоним:
 • презрение
 • ,
 • пренебрежение
 • ,
 • презрение
 • ,
 • въпреки

2. A manner that is generally disrespectful and contemptuous

  synonym:
 • contempt
 • ,
 • disrespect

2. Начин, който като цяло е неуважителен и презрителен

  синоним:
 • презрение
 • ,
 • неуважение

3. Open disrespect for a person or thing

  synonym:
 • contempt
 • ,
 • scorn

3. Открито неуважение към човек или нещо

  синоним:
 • презрение
 • ,
 • презрение

4. A willful disobedience to or disrespect for the authority of a court or legislative body

  synonym:
 • contempt

4. Умишлено неподчинение или неуважение към авторитета на съд или законодателен орган

  синоним:
 • презрение