Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "considerate" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "внимание" на български език

EnglishBulgarian

Considerate

[Внимателен]
/kənsɪdərət/

adjective

1. Showing concern for the rights and feelings of others

  • "Friends considerate enough to leave us alone"
    synonym:
  • considerate

1. Проявява загриженост за правата и чувствата на другите

  • "Приятели, достатъчно внимателни, за да ни оставят на мира"
    синоним:
  • внимателен

Examples of using

How considerate of you!
Колко мило от твоя страна.