Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "confounded" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "объркана" на български език

EnglishBulgarian

Confounded

[Объркан]
/kənfaʊndɪd/

adjective

1. Perplexed by many conflicting situations or statements

 • Filled with bewilderment
 • "Obviously bemused by his questions"
 • "Bewildered and confused"
 • "A cloudy and confounded philosopher"
 • "Just a mixed-up kid"
 • "She felt lost on the first day of school"
  synonym:
 • baffled
 • ,
 • befuddled
 • ,
 • bemused
 • ,
 • bewildered
 • ,
 • confounded
 • ,
 • confused
 • ,
 • lost
 • ,
 • mazed
 • ,
 • mixed-up
 • ,
 • at sea

1. Объркан от много конфликтни ситуации или изявления

 • Изпълнен с недоумение
 • "Очевидно смутен от въпросите му"
 • "Объркан и объркан"
 • "Облачен и объркан философ"
 • "Просто смесено дете"
 • "Тя се почувства изгубена в първия учебен ден"
  синоним:
 • объркан
 • ,
 • смутен
 • ,
 • загубен
 • ,
 • замаян
 • ,
 • смесен
 • ,
 • в морето