Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "confound" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "объркана" на български език

EnglishBulgarian

Confound

[Обърквам]
/kɑnfaʊnd/

verb

1. Be confusing or perplexing to

 • Cause to be unable to think clearly
 • "These questions confuse even the experts"
 • "This question completely threw me"
 • "This question befuddled even the teacher"
  synonym:
 • confuse
 • ,
 • throw
 • ,
 • fox
 • ,
 • befuddle
 • ,
 • fuddle
 • ,
 • bedevil
 • ,
 • confound
 • ,
 • discombobulate

1. Бъдете объркващи или объркващи

 • Защото не може да мисли ясно
 • "„тези въпроси объркват дори експертите“"
 • "„този въпрос напълно ме хвърли“"
 • "„този въпрос обърка дори учителя“"
  синоним:
 • объркване
 • ,
 • хвърлям
 • ,
 • лисица
 • ,
 • befuddle
 • ,
 • гушкане
 • ,
 • bedevil
 • ,
 • объркан
 • ,
 • discombobulate

2. Mistake one thing for another

 • "You are confusing me with the other candidate"
 • "I mistook her for the secretary"
  synonym:
 • confuse
 • ,
 • confound

2. Грешка едно нещо за друго

 • "Объркваш ме с другия кандидат"
 • "„грешах я за секретаря“"
  синоним:
 • объркване
 • ,
 • объркан