Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "concurrent" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "едновременно" на български език

EnglishBulgarian

Concurrent

[Едновременно]
/kənkərənt/

adjective

1. Occurring or operating at the same time

 • "A series of coincident events"
  synonym:
 • coincident
 • ,
 • coincidental
 • ,
 • coinciding
 • ,
 • concurrent
 • ,
 • co-occurrent
 • ,
 • cooccurring
 • ,
 • simultaneous

1. Възникващи или действащи едновременно

 • "Поредица от съвпадащи събития"
  синоним:
 • съвпадение
 • ,
 • случайно
 • ,
 • съвпадащи
 • ,
 • едновременно
 • ,
 • едновременно срещащи се
 • ,
 • съвместно възникване