Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conch" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "раковина" на български език

EnglishBulgarian

Conch

[Раковина]
/kɑnʧ/

noun

1. Any of various edible tropical marine gastropods of the genus strombus having a brightly-colored spiral shell with large outer lip

    synonym:
  • conch

1. Всеки от различните ядливи тропически морски коремоноги от рода strombus има ярко оцветена спирална черупка с голяма външна устна

    синоним:
  • раковина