Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Concealment на български език

EnglishBulgarian

Concealment

/kənsilmənt/

noun

1. The condition of being concealed or hidden

  synonym:
 • privacy
 • ,
 • privateness
 • ,
 • secrecy
 • ,
 • concealment

1. Условието да бъде скрито или скрито

  синоним:
 • поверителност
 • ,
 • приватизация
 • ,
 • тайна
 • ,
 • укриване

2. A covering that serves to conceal or shelter something

 • "A screen of trees afforded privacy"
 • "Under cover of darkness"
 • "The brush provided a covert for game"
 • "The simplest concealment is to match perfectly the color of the background"
  synonym:
 • screen
 • ,
 • cover
 • ,
 • covert
 • ,
 • concealment

2. Покритие, което служи за прикриване или подслон на нещо

 • "Екран с дървета, осигурен поверителност"
 • "Под прикритие на тъмнината"
 • "Четката осигурява прикритие за игра"
 • "Най-простото укриване е да съвпада перфектно с цвета на фона"
  синоним:
 • екран
 • ,
 • капак
 • ,
 • прикрит
 • ,
 • укриване

3. The activity of keeping something secret

  synonym:
 • concealment
 • ,
 • concealing
 • ,
 • hiding

3. Дейността по запазване на нещо тайно

  синоним:
 • укриване
 • ,
 • прикриване
 • ,
 • скриване