Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "compressed" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "компресиран" на български език

EnglishBulgarian

Compressed

[Компресирани]
/kəmprɛst/

adjective

1. Pressed tightly together

 • "With lips compressed"
  synonym:
 • compressed
 • ,
 • tight

1. Притиснати плътно заедно

 • "С компресирани устни"
  синоним:
 • компресиран
 • ,
 • стегнат

2. Reduced in volume by pressure

 • "Compressed air"
  synonym:
 • compressed

2. Намален в обем от налягане

 • "Сгъстен въздух"
  синоним:
 • компресиран

3. Flattened laterally along the whole length (e.g., certain leafstalks or flatfishes)

  synonym:
 • compressed
 • ,
 • flat

3. Сплескани странично по цялата дължина (, например, някои листни или плоски риби )

  синоним:
 • компресиран
 • ,
 • плосък