Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "complimentary" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "комплементарен" на български език

EnglishBulgarian

Complimentary

[Безплатно]
/kɑmpləmɛntəri/

adjective

1. Conveying or resembling a compliment

 • "A complimentary remark"
  synonym:
 • complimentary

1. Предаване или наподобяване на комплимент

 • "Допълнителна забележка"
  синоним:
 • безплатно

2. Costing nothing

 • "Complimentary tickets"
 • "Free admission"
  synonym:
 • complimentary
 • ,
 • costless
 • ,
 • free
 • ,
 • gratis(p)
 • ,
 • gratuitous

2. Не струва нищо

 • "Безплатни билети"
 • "Безплатен вход"
  синоним:
 • безплатно
 • ,
 • без разходи
 • ,
 • безплатно(p)
 • ,
 • безвъзмездно