Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "colonnade" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "колонада" на български език

EnglishBulgarian

Colonnade

[Колона́да]
/kɑləned/

noun

1. Structure consisting of a row of evenly spaced columns

  synonym:
 • colonnade

1. Структура, състояща се от ред равномерно разположени колони

  синоним:
 • колонада

2. A structure composed of a series of arches supported by columns

  synonym:
 • arcade
 • ,
 • colonnade

2. Структура, съставена от поредица арки, поддържани от колони

  синоним:
 • аркадна
 • ,
 • колонада