Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coca" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "кока" на български език

EnglishBulgarian

Coca

[Coca]
/koʊkə/

noun

1. A south american shrub whose leaves are chewed by natives of the andes

 • A source of cocaine
  synonym:
 • Erythroxylon coca
 • ,
 • coca
 • ,
 • coca plant

1. Южноамерикански храст, чиито листа се дъвчат от местните жители на андите

 • Източник на кокаин
  синоним:
 • Еритроксилонова кока
 • ,
 • кока
 • ,
 • кока растение

2. United states comedienne who starred in early television shows with sid caesar (1908-2001)

  synonym:
 • Coca
 • ,
 • Imogene Coca

2. Комедиен от сащ, който участва в ранни телевизионни предавания със сид цезар ( 1908-2001 )

  синоним:
 • Coca
 • ,
 • Имоген кока

3. Dried leaves of the coca plant (and related plants that also contain cocaine)

 • Chewed by andean people for their stimulating effect
  synonym:
 • coca

3. Сушени листа от кока растение ( и свързани растения, които също съдържат кокаин )

 • Дъвчени от андските хора за техния стимулиращ ефект
  синоним:
 • кока