Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Coarse на български език

EnglishBulgarian

Coarse

/kɔrs/

adjective

1. Of textures that are rough to the touch or substances consisting of relatively large particles

 • "Coarse meal"
 • "Coarse sand"
 • "A coarse weave"
  synonym:
 • coarse
 • ,
 • harsh

1. На текстури, които са груби на допир или вещества, състоящи се от сравнително големи частици

 • "Груба храна"
 • "Груб пясък"
 • "Грубо тъкане"
  синоним:
 • груб
 • ,
 • суров

2. Lacking refinement or cultivation or taste

 • "He had coarse manners but a first-rate mind"
 • "Behavior that branded him as common"
 • "An untutored and uncouth human being"
 • "An uncouth soldier--a real tough guy"
 • "Appealing to the vulgar taste for violence"
 • "The vulgar display of the newly rich"
  synonym:
 • coarse
 • ,
 • common
 • ,
 • rough-cut
 • ,
 • uncouth
 • ,
 • vulgar

2. Липсва изисканост или култивиране или вкус

 • "Той имаше груби маниери, но първокласен ум"
 • "Поведение, което го маркира като обичайно"
 • "Непокорен и неподправен човек"
 • "Непоколебим войник - истински здрав човек"
 • "Привличане към вулгарния вкус към насилие"
 • "Вулгарен показ на ново богатите"
  синоним:
 • груб
 • ,
 • общ
 • ,
 • груб нарязан
 • ,
 • uncouth
 • ,
 • вулгарен

3. Of low or inferior quality or value

 • "Of what coarse metal ye are molded"- shakespeare
 • "Produced...the common cloths used by the poorer population"
  synonym:
 • coarse
 • ,
 • common

3. С ниско или по-ниско качество или стойност

 • "От какъв груб метал сте формовани" - шекспир
 • "Произведени ... обикновените платна, използвани от по-бедното население"
  синоним:
 • груб
 • ,
 • общ