Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Cloaked на български език

EnglishBulgarian

Cloaked

/kloʊkt/

adjective

1. Having its true character concealed with the intent of misleading

 • "Hidden agenda"
 • "Masked threat"
  synonym:
 • cloaked
 • ,
 • disguised
 • ,
 • masked

1. С истинския си характер, скрит с намерението да се заблуди

 • "Скрит дневен ред"
 • "Маскирана заплаха"
  синоним:
 • прикрит
 • ,
 • прикрит
 • ,
 • маскирани

2. Covered with or as if with clothes or a wrap or cloak

 • "Leaf-clothed trees"
 • "Fog-cloaked meadows"
 • "A beam draped with cobwebs"
 • "Cloud-wrapped peaks"
  synonym:
 • cloaked
 • ,
 • clothed
 • ,
 • draped
 • ,
 • mantled
 • ,
 • wrapped

2. Покрити или сякаш с дрехи или обвивка или наметало

 • "Облечени с листа дървета"
 • "Затворени с мъгла поляни"
 • "Лъч, драпиран с паяжини"
 • "Облачни върхове"
  синоним:
 • прикрит
 • ,
 • облечен
 • ,
 • драпиран
 • ,
 • мантия
 • ,
 • увита