Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cloak" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "наметало" на български език

EnglishBulgarian

Cloak

[Наметало]
/kloʊk/

noun

1. Anything that covers or conceals

  synonym:
 • cloak

1. Всичко, което покрива или прикрива

  синоним:
 • наметало

2. A loose outer garment

  synonym:
 • cloak

2. Свободна горна дреха

  синоним:
 • наметало

verb

1. Hide under a false appearance

 • "He masked his disappointment"
  synonym:
 • dissemble
 • ,
 • cloak
 • ,
 • mask

1. Скрийте се под фалшив външен вид

 • "Той маскира разочарованието си"
  синоним:
 • разглобявам
 • ,
 • наметало
 • ,
 • маска

2. Cover as if with clothing

 • "The mountain was clothed in tropical trees"
  synonym:
 • clothe
 • ,
 • cloak
 • ,
 • drape
 • ,
 • robe

2. Покрийте сякаш с дрехи

 • "Планината беше облечена в тропически дървета"
  синоним:
 • обличам
 • ,
 • наметало
 • ,
 • драперия
 • ,
 • халат

3. Cover with or as if with a cloak

 • "Cloaked monks"
  synonym:
 • cloak

3. Покрийте с или сякаш с наметало

 • "Наметало монаси"
  синоним:
 • наметало