Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Clearly на български език

EnglishBulgarian

Clearly

/klɪrli/

adverb

1. Without doubt or question

 • "They were clearly lost"
 • "History has clearly shown the folly of that policy"
  synonym:
 • clearly

1. Без съмнение или въпрос

 • "Те бяха ясно изгубени"
 • "„историята ясно показва глупостта на тази политика“"
синоним:
 • ясно

2. In an intelligible manner

 • "The foreigner spoke to us quite intelligibly"
  synonym:
 • intelligibly
 • ,
 • clearly
 • ,
 • understandably

2. По разбираем начин

 • "Чужденецът ни говори доста разбираемо"
синоним:
 • разбираемо,
 • ясно,
 • разбираемо

3. Clear to the mind

 • With distinct mental discernment
 • "It's distinctly possible"
 • "I could clearly see myself in his situation"
  synonym:
 • distinctly
 • ,
 • clearly

3. Ясно на ума

 • С ясно изразена психическа прозорливост
 • "Това е ясно възможно"
 • "„явно можех да видя себе си в неговата ситуация“"
синоним:
 • ясно,
 • ясно

4. In an easily perceptible manner

 • "Could be seen clearly under the microscope"
 • "She cried loud and clear"
  synonym:
 • clearly
 • ,
 • clear

4. По лесно забележим начин

 • "Може да се види ясно под микроскоп"
 • "„тя плачеше силно и ясно“"
синоним:
 • ясно,
 • ясно

Examples of using

Speak clearly.
Говорете ясно.
Speak clearly.
Говори ясно.
Say it clearly.
Кажи го ясно.