Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Circumstance на български език

EnglishBulgarian

Circumstance

/sərkəmstæns/

noun

1. A condition that accompanies or influences some event or activity

  synonym:
 • circumstance

1. Състояние, което придружава или влияе на някакво събитие или дейност

  синоним:
 • обстоятелство

2. The set of facts or circumstances that surround a situation or event

 • "The historical context"
  synonym:
 • context
 • ,
 • circumstance
 • ,
 • setting

2. Множеството факти или обстоятелства, които обграждат ситуация или събитие

 • "Историческият контекст"
  синоним:
 • контекст
 • ,
 • обстоятелство
 • ,
 • настройка

3. Information that should be kept in mind when making a decision

 • "Another consideration is the time it would take"
  synonym:
 • circumstance
 • ,
 • condition
 • ,
 • consideration

3. Информация, която трябва да се има предвид при вземане на решение

 • "Друго внимание е времето, което ще отнеме"
  синоним:
 • обстоятелство
 • ,
 • състояние
 • ,
 • разглеждане

4. Formal ceremony about important occasions

 • "Pomp and circumstance"
  synonym:
 • circumstance

4. Официална церемония по важни поводи

 • "Помпозност и обстоятелство"
  синоним:
 • обстоятелство