Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Circumference на български език

EnglishBulgarian

Circumference

/sərkəmfrəns/

noun

1. The size of something as given by the distance around it

  synonym:
 • circumference
 • ,
 • perimeter

1. Размерът на нещо, дадено от разстоянието около него

  синоним:
 • обиколка
 • ,
 • периметър

2. The boundary line encompassing an area or object

 • "He had walked the full circumference of his land"
 • "A danger to all races over the whole circumference of the globe"
  synonym:
 • circumference
 • ,
 • circuit

2. Граничната линия, обхващаща област или обект

 • "Той беше извървял пълната обиколка на земята си"
 • "Опасност за всички раси по цялата обиколка на земното кълбо"
  синоним:
 • обиколка
 • ,
 • верига

3. The length of the closed curve of a circle

  synonym:
 • circumference

3. Дължината на затворената крива на кръг

  синоним:
 • обиколка