Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "circumcision" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "обрязване" на български език

EnglishBulgarian

Circumcision

[Обрязване]
/sərkəmsɪʒən/

noun

1. (roman catholic church and anglican church) feast day celebrating the circumcision of jesus

 • Celebrated on january 1st
  synonym:
 • Circumcision
 • ,
 • Feast of the Circumcision
 • ,
 • January 1

1. (римокатолическа църква и англиканска църква) празник в чест на обрязването на исус

 • Празнува се на 1 януари
  синоним:
 • Обрязване
 • ,
 • Празник на обрязването
 • ,
 • Януари 1

2. The act of circumcising performed on males eight days after birth as a jewish and muslim religious rite

  synonym:
 • circumcision

2. Актът на обрязване, извършен върху мъже осем дни след раждането като еврейски и мюсюлмански религиозен ритуал

  синоним:
 • обрязване

3. The act of circumcising

 • Surgical removal of the foreskin of males
  synonym:
 • circumcision

3. Актът на обрязване

 • Хирургично отстраняване на препуциума на мъжете
  синоним:
 • обрязване