Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Chord на български език

EnglishBulgarian

Chord

/kɔrd/

noun

1. A straight line connecting two points on a curve

  synonym:
 • chord

1. Права линия, свързваща две точки на крива

  синоним:
 • акорд

2. A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together

  synonym:
 • chord

2. Комбинация от три или повече ноти, които се смесват хармонично, когато звучат заедно

  синоним:
 • акорд

verb

1. Play chords on (a string instrument)

  synonym:
 • chord

1. Свирете акорди на ( струнен инструмент )

  синоним:
 • акорд

2. Bring into consonance, harmony, or accord while making music or singing

  synonym:
 • harmonize
 • ,
 • harmonise
 • ,
 • chord

2. Въвеждайте в съответствие, хармония или съгласие, докато правите музика или пеете

  синоним:
 • хармонизира
 • ,
 • хармонизира
 • ,
 • акорд