Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chitchat" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "chitchat" на български език

EnglishBulgarian

Chitchat

[Бърборене]
/ʧɪtʧæt/

noun

1. Light informal conversation for social occasions

  synonym:
 • chitchat
 • ,
 • chit-chat
 • ,
 • chit chat
 • ,
 • small talk
 • ,
 • gab
 • ,
 • gabfest
 • ,
 • gossip
 • ,
 • tittle-tattle
 • ,
 • chin wag
 • ,
 • chin-wag
 • ,
 • chin wagging
 • ,
 • chin-wagging
 • ,
 • causerie

1. Лек неформален разговор за социални поводи

синоним:
 • читчат,
 • чит-чат,
 • чит чат,
 • малки разговори,
 • гаф,
 • gabfest,
 • клюки,
 • tittle-tattle,
 • брадичка валя,
 • брадичка-уаг,
 • брадичка,
 • брадичка,
 • causerie

verb

1. Talk socially without exchanging too much information

 • "The men were sitting in the cafe and shooting the breeze"
  synonym:
 • chew the fat
 • ,
 • shoot the breeze
 • ,
 • chat
 • ,
 • confabulate
 • ,
 • confab
 • ,
 • chitchat
 • ,
 • chit-chat
 • ,
 • chatter
 • ,
 • chaffer
 • ,
 • natter
 • ,
 • gossip
 • ,
 • jaw
 • ,
 • claver
 • ,
 • visit

1. Говорете социално, без да обменяте твърде много информация

 • "Мъжете седяха в кафенето и стреляха по ветреца"
синоним:
 • дъвчете мазнините,
 • стреляй полъха,
 • чат,
 • confabulate,
 • confab,
 • читчат,
 • чит-чат,
 • бъбрив,
 • плявар,
 • natter,
 • клюки,
 • челюст,
 • клавер,
 • посещение