Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chimney" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "комин" на български език

EnglishBulgarian

Chimney

[Комин]
/ʧɪmni/

noun

1. A vertical flue that provides a path through which smoke from a fire is carried away through the wall or roof of a building

  synonym:
 • chimney

1. Вертикален димоотвод, който осигурява път, по който димът от огъня се отвежда през стената или покрива на сграда

  синоним:
 • комин

2. A glass flue surrounding the wick of an oil lamp

  synonym:
 • lamp chimney
 • ,
 • chimney

2. Стъклен димоотвод, обграждащ фитила на маслена лампа

  синоним:
 • лампа комин
 • ,
 • комин