Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chat" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "чат" на български език

EnglishBulgarian

Chat

[Чат]
/ʧæt/

noun

1. An informal conversation

  synonym:
 • chat
 • ,
 • confab
 • ,
 • confabulation
 • ,
 • schmooze
 • ,
 • schmoose

1. Неофициален разговор

синоним:
 • чат,
 • confab,
 • конфабулация,
 • schmooze,
 • schmoose

2. Birds having a chattering call

  synonym:
 • New World chat
 • ,
 • chat

2. Птици, които имат разговор

синоним:
 • Чат за Новия свят,
 • чат

3. Songbirds having a chattering call

  synonym:
 • Old World chat
 • ,
 • chat

3. Птичи птици, които имат разговор

синоним:
 • Чат от Стария свят,
 • чат

verb

1. Talk socially without exchanging too much information

 • "The men were sitting in the cafe and shooting the breeze"
  synonym:
 • chew the fat
 • ,
 • shoot the breeze
 • ,
 • chat
 • ,
 • confabulate
 • ,
 • confab
 • ,
 • chitchat
 • ,
 • chit-chat
 • ,
 • chatter
 • ,
 • chaffer
 • ,
 • natter
 • ,
 • gossip
 • ,
 • jaw
 • ,
 • claver
 • ,
 • visit

1. Говорете социално, без да обменяте твърде много информация

 • "Мъжете седяха в кафенето и стреляха по ветреца"
синоним:
 • дъвчете мазнините,
 • стреляй полъха,
 • чат,
 • confabulate,
 • confab,
 • читчат,
 • чит-чат,
 • бъбрив,
 • плявар,
 • natter,
 • клюки,
 • челюст,
 • клавер,
 • посещение