Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Chalk на български език

EnglishBulgarian

Chalk

/ʧɑk/

noun

1. A soft whitish calcite

  synonym:
 • chalk

1. Мек белезникав калцит

  синоним:
 • креда

2. A pure flat white with little reflectance

  synonym:
 • chalk

2. Чисто плоско бяло с малко отражение

  синоним:
 • креда

3. An amphetamine derivative (trade name methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride

 • Used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
  synonym:
 • methamphetamine
 • ,
 • methamphetamine hydrochloride
 • ,
 • Methedrine
 • ,
 • meth
 • ,
 • deoxyephedrine
 • ,
 • chalk
 • ,
 • chicken feed
 • ,
 • crank
 • ,
 • glass
 • ,
 • ice
 • ,
 • shabu
 • ,
 • trash

3. Амфетаминово производно ( търговско наименование метедрин ), използван под формата на кристален хидрохлорид

 • Използван като стимулант към нервната система и като потискащ апетита
  синоним:
 • метамфетамин
 • ,
 • метамфетамин хидрохлорид
 • ,
 • метрина
 • ,
 • мет
 • ,
 • дезоксиефедрин
 • ,
 • креда
 • ,
 • пилешки фуражи
 • ,
 • манивела
 • ,
 • стъкло
 • ,
 • лед
 • ,
 • Шабу
 • ,
 • боклук

4. A piece of calcite or a similar substance, usually in the shape of a crayon, that is used to write or draw on blackboards or other flat surfaces

  synonym:
 • chalk

4. Парче калцит или подобно вещество, обикновено във формата на пастел, което се използва за писане или рисуване върху черни дъски или други плоски повърхности

  синоним:
 • креда

verb

1. Write, draw, or trace with chalk

  synonym:
 • chalk

1. Пишете, рисувате или проследявайте с тебешир

  синоним:
 • креда

Examples of using

Give me a piece of chalk.
Дайте ми едно парче тебешир.
Give me a piece of chalk.
Дай ми едно парче тебешир.