Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Centrifugal на български език

EnglishBulgarian

Centrifugal

/sɛntrɪfjugəl/

adjective

1. Tending to move away from a center

 • "Centrifugal force"
  synonym:
 • centrifugal

1. С тенденция да се отдалечи от центъра

 • "Центробежна сила"
  синоним:
 • центробежен

2. Tending away from centralization, as of authority

 • "The division of europe into warring blocs produces ever-increasing centrifugal stress"
  synonym:
 • centrifugal

2. Склонен към централизация, като авторитет

 • "Разделението на европа на воюващи блокове поражда непрекъснато нарастващ центробежен стрес"
  синоним:
 • центробежен

3. Conveying information to the muscles from the cns

 • "Motor nerves"
  synonym:
 • centrifugal
 • ,
 • motor(a)

3. Предаване на информация на мускулите от цнс

 • "Моторни нерви"
  синоним:
 • центробежен
 • ,
 • мотор ( a )