Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Centering на български език

EnglishBulgarian

Centering

/sɛntərɪŋ/

noun

1. The concentration of attention or energy on something

 • "The focus of activity shifted to molecular biology"
 • "He had no direction in his life"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focusing
 • ,
 • focussing
 • ,
 • focal point
 • ,
 • direction
 • ,
 • centering

1. Концентрацията на внимание или енергия върху нещо

 • "Фокусът на активността се измести към молекулярната биология"
 • "Той нямаше посока в живота си"
синоним:
 • фокус,
 • фокусиране,
 • фокусиране,
 • фокусна точка,
 • посока,
 • центриране

2. (american football) putting the ball in play by passing it (between the legs) to a back

 • "The quarterback fumbled the snap"
  synonym:
 • centering
 • ,
 • snap

2. ( американски футбол ) пускане на топката в игра, като я предава ( между краката ) на гърба

 • "Отстъпникът пропадна щракането"
синоним:
 • центриране,
 • щракване