Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "causative" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "причинно" на български език

EnglishBulgarian

Causative

[Каузитивен]
/kɑzətɪv/

adjective

1. Producing an effect

  • "Poverty as a causative factor in crime"
    synonym:
  • causative

1. Създаване на ефект

  • "Бедността като причинителен фактор в престъпността"
    синоним:
  • причинител