Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carriage" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "превоз" на български език

EnglishBulgarian

Carriage

[Превоз]
/kærɪʤ/

noun

1. A railcar where passengers ride

  synonym:
 • passenger car
 • ,
 • coach
 • ,
 • carriage

1. Мотриса, в която се возят пътници

  синоним:
 • лек автомобил
 • ,
 • треньор
 • ,
 • карета

2. A vehicle with wheels drawn by one or more horses

  synonym:
 • carriage
 • ,
 • equipage
 • ,
 • rig

2. Превозно средство с колела, теглени от един или повече коне

  синоним:
 • карета
 • ,
 • оборудване
 • ,
 • риг

3. Characteristic way of bearing one's body

 • "Stood with good posture"
  synonym:
 • carriage
 • ,
 • bearing
 • ,
 • posture

3. Характерен начин за носене на тялото

 • "Издържа на добра стойка"
  синоним:
 • карета
 • ,
 • лагер
 • ,
 • стойка

4. A machine part that carries something else

  synonym:
 • carriage

4. Машинна част, която носи нещо друго

  синоним:
 • карета

5. A small vehicle with four wheels in which a baby or child is pushed around

  synonym:
 • baby buggy
 • ,
 • baby carriage
 • ,
 • carriage
 • ,
 • perambulator
 • ,
 • pram
 • ,
 • stroller
 • ,
 • go-cart
 • ,
 • pushchair
 • ,
 • pusher

5. Малко превозно средство с четири колела, в което бебе или дете се бута наоколо

  синоним:
 • бебе бъги
 • ,
 • бебешка количка
 • ,
 • карета
 • ,
 • перамбулатор
 • ,
 • количка
 • ,
 • тласкач