Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carotid" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "каротида" на български език

EnglishBulgarian

Carotid

[Каротидна]
/kərɑtɪd/

adjective

1. Of or relating to either of the two major arteries supplying blood to the head and neck

    synonym:
  • carotid

1. На или свързани с някоя от двете главни артерии, доставящи кръв на главата и шията

    синоним:
  • каротидна