Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "car" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "автомобил" на български език

EnglishBulgarian

Car

[Кола]
/kɑr/

noun

1. A motor vehicle with four wheels

 • Usually propelled by an internal combustion engine
 • "He needs a car to get to work"
  synonym:
 • car
 • ,
 • auto
 • ,
 • automobile
 • ,
 • machine
 • ,
 • motorcar

1. Моторно превозно средство с четири колела

 • Обикновено се задвижва от двигател с вътрешно горене
 • "Има нужда от кола, за да стигне до работа"
  синоним:
 • кола
 • ,
 • авто
 • ,
 • автомобил
 • ,
 • машина

2. A wheeled vehicle adapted to the rails of railroad

 • "Three cars had jumped the rails"
  synonym:
 • car
 • ,
 • railcar
 • ,
 • railway car
 • ,
 • railroad car

2. Колесно превозно средство, адаптирано към релсите на ж.п

 • "Три коли бяха прескочили релсите"
  синоним:
 • кола
 • ,
 • мотриса
 • ,
 • железопътен вагон

3. The compartment that is suspended from an airship and that carries personnel and the cargo and the power plant

  synonym:
 • car
 • ,
 • gondola

3. Отделението, което е окачено на дирижабъл и което превозва персонал и товара и електроцентралата

  синоним:
 • кола
 • ,
 • гондола

4. Where passengers ride up and down

 • "The car was on the top floor"
  synonym:
 • car
 • ,
 • elevator car

4. Където пътниците се возят нагоре-надолу

 • "Колата беше на последния етаж"
  синоним:
 • кола
 • ,
 • асансьорна кабина

5. A conveyance for passengers or freight on a cable railway

 • "They took a cable car to the top of the mountain"
  synonym:
 • cable car
 • ,
 • car

5. Транспортно средство за пътници или товари по въжена железница

 • "Взеха кабинков лифт до върха на планината"
  синоним:
 • кабинков лифт
 • ,
 • кола

Examples of using

I'll take my car.
Ще взема моята кола.
I'd like to buy the car you're selling, but I don't have enough money right now.
Бих искала да купя колата, която продаваш, но в момента нямам достатъчно пари.
I'd like to buy the car you're selling, but I don't have enough money right now.
Бих искала да купя колата, която продавате, но в момента нямам достатъчно пари.