Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "canonization" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "канонизация" на български език

EnglishBulgarian

Canonization

[Канонизация]
/kænənəzeʃən/

noun

1. (roman catholic and eastern orthodox church) the act of admitting a deceased person into the canon of saints

    synonym:
  • canonization
  • ,
  • canonisation

1. ( римокатолическа и източноправославна църква ) актът за приемане на починал човек в канона на светците

    синоним:
  • канонизация