Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Callous на български език

EnglishBulgarian

Callous

/kæləs/

verb

1. Make insensitive or callous

 • Deaden feelings or morals
  synonym:
 • callous
 • ,
 • cauterize
 • ,
 • cauterise

1. Направете нечувствителен или беззвучен

 • Мъртви чувства или морал
  синоним:
 • беззвучен
 • ,
 • каутеризира
 • ,
 • каутерии

adjective

1. Emotionally hardened

 • "A callous indifference to suffering"
 • "Cold-blooded and indurate to public opinion"
  synonym:
 • callous
 • ,
 • indurate
 • ,
 • pachydermatous

1. Емоционално втвърден

 • "Причудливо безразличие към страданието"
 • "Студенокръвен и ненатрапчив към общественото мнение"
  синоним:
 • беззвучен
 • ,
 • ненаситен
 • ,
 • пахидерматен

2. Having calluses

 • Having skin made tough and thick through wear
 • "Calloused skin"
 • "With a workman's callous hands"
  synonym:
 • calloused
 • ,
 • callous
 • ,
 • thickened

2. Имащи калуси

 • Като кожата е станала здрава и гъста чрез износване
 • "Привишена кожа"
 • "С безочливи ръце на работника"
  синоним:
 • calloused
 • ,
 • беззвучен
 • ,
 • сгъстен