Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Caliph на български език

EnglishBulgarian

Caliph

/kæləf/

noun

1. The civil and religious leader of a muslim state considered to be a representative of allah on earth

 • "Many radical muslims believe a khalifah will unite all islamic lands and people and subjugate the rest of the world"
  synonym:
 • caliph
 • ,
 • calif
 • ,
 • kaliph
 • ,
 • kalif
 • ,
 • khalif
 • ,
 • khalifah

1. Гражданският и религиозен водач на мюсюлманска държава, считан за представител на аллах на земята

 • "Много радикални мюсюлмани вярват, че халифа ще обедини всички ислямски земи и хора и ще подчини останалия свят"
  синоним:
 • халиф
 • ,
 • калиф
 • ,
 • халиф
 • ,
 • Калиф
 • ,
 • Халиф
 • ,
 • Халифа