Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "buoyant" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "плаващ" на български език

EnglishBulgarian

Buoyant

[Плаващ]
/bɔɪənt/

adjective

1. Tending to float on a liquid or rise in air or gas

 • "Buoyant balloons"
 • "Buoyant balsawood boats"
 • "A floaty scarf"
  synonym:
 • buoyant
 • ,
 • floaty

1. Склонни да плават върху течност или да се издигат във въздух или газ

 • "Плаващи балони"
 • "„плаващи лодки от балсово дърво“"
 • "Плаващ шал"
  синоним:
 • плаващ

2. Characterized by liveliness and lightheartedness

 • "Buoyant spirits"
 • "His quick wit and chirpy humor"
 • "Looking bright and well and chirpy"
 • "A perky little widow in her 70s"
  synonym:
 • buoyant
 • ,
 • chirpy
 • ,
 • perky

2. Характеризира се с жизненост и безгрижие

 • "Плаващи духове"
 • "„неговото бързо остроумие и чуруликащ хумор“"
 • "Изглежда светъл, добре и чуруликащ"
 • "Нахална малка вдовица на 70 години"
  синоним:
 • плаващ
 • ,
 • чуруликане
 • ,
 • пърки