Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "buoy" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "шамандура" на български език

EnglishBulgarian

Buoy

[Шамандура]
/bui/

noun

1. Bright-colored

 • A float attached by rope to the seabed to mark channels in a harbor or underwater hazards
  synonym:
 • buoy

1. Ярко оцветени

 • Поплавък, прикрепен с въже към морското дъно за маркиране на канали в пристанище или подводни опасности
  синоним:
 • шамандура

verb

1. Float on the surface of water

  synonym:
 • buoy

1. Плувайте на повърхността на водата

  синоним:
 • шамандура

2. Keep afloat

 • "The life vest buoyed him up"
  synonym:
 • buoy
 • ,
 • buoy up

2. Дръжте на повърхността

 • "Жилетката на живота го подкрепи"
  синоним:
 • шамандура
 • ,
 • буй нагоре

3. Mark with a buoy

  synonym:
 • buoy

3. Маркирайте с шамандура

  синоним:
 • шамандура