Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brusque" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "бруска" на български език

EnglishBulgarian

Brusque

[Груб]
/brəsk/

adjective

1. Marked by rude or peremptory shortness

 • "Try to cultivate a less brusque manner"
 • "A curt reply"
 • "The salesgirl was very short with him"
  synonym:
 • brusque
 • ,
 • brusk
 • ,
 • curt
 • ,
 • short(p)

1. Белязан от груба или безпрепятствена краткост

 • "Опитайте се да култивирате по-малко брутален начин"
 • "Закрит отговор"
 • "Продавачката беше много къса с него"
  синоним:
 • Brusque
 • ,
 • Brusk
 • ,
 • завеса
 • ,
 • къс ( p )