Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brighten" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "светли" на български език

EnglishBulgarian

Brighten

[Осветете]
/braɪtən/

verb

1. Make lighter or brighter

 • "The paint will brighten the room"
  synonym:
 • brighten
 • ,
 • lighten up
 • ,
 • lighten

1. Направете по-леки или по-ярки

 • "Боята ще озари стаята"
  синоним:
 • озарявам
 • ,
 • разведри се
 • ,
 • изсветлявам

2. Become clear

 • "The sky cleared after the storm"
  synonym:
 • clear up
 • ,
 • clear
 • ,
 • light up
 • ,
 • brighten

2. Станете ясни

 • "Небето се проясни след бурята"
  синоним:
 • разчистете
 • ,
 • ясно
 • ,
 • светнете
 • ,
 • озарявам