Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "breeze" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "бриз" на български език

EnglishBulgarian

Breeze

[Полъх]
/briz/

noun

1. A slight wind (usually refreshing)

 • "The breeze was cooled by the lake"
 • "As he waited he could feel the air on his neck"
  synonym:
 • breeze
 • ,
 • zephyr
 • ,
 • gentle wind
 • ,
 • air

1. Лек вятър ( обикновено освежаващ )

 • "Полъхът беше охладен от езерото"
 • "Докато чакаше, той усещаше въздуха на врата си"
  синоним:
 • полъх
 • ,
 • зефир
 • ,
 • лек вятър
 • ,
 • въздух

2. Any undertaking that is easy to do

 • "Marketing this product will be no picnic"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • breeze
 • ,
 • picnic
 • ,
 • snap
 • ,
 • duck soup
 • ,
 • child's play
 • ,
 • pushover
 • ,
 • walkover
 • ,
 • piece of cake

2. Всяко предприятие, което е лесно да се направи

 • "Маркетингът на този продукт няма да бъде пикник"
  синоним:
 • чинч
 • ,
 • полъх
 • ,
 • пикник
 • ,
 • щракване
 • ,
 • патешка супа
 • ,
 • детска игра
 • ,
 • бутане
 • ,
 • ходене
 • ,
 • парче торта

verb

1. Blow gently and lightly

 • "It breezes most evenings at the shore"
  synonym:
 • breeze

1. Духайте леко и леко

 • "„полъхва повечето вечери на брега“"
  синоним:
 • полъх

2. To proceed quickly and easily

  synonym:
 • breeze

2. Да продължите бързо и лесно

  синоним:
 • полъх